Futurama – Leela běží o životy (Teenage Mutant Leela’s Hurdles)

Když profesorovi uprchne jeho gargoyl, vyráží ho pronásledovat. Během jeho šíleného letu si ostatní uvědomují, že již začíná být příliš starý na to, aby mohl efektivně řídit firmu. Nemají tedy jinou možnost, než mu zaplatit omlazení, revoluční proces, při němž vám dokáží vrátit roky zpět. Při koupání profesora v dehtu ale Bender pumpuje tak zarputile, že jím je zasažena celá posádka Planet Express. S profesora je 53 lety mladík a s ostatních jsou nezodpovědní puberťáci. Vzniklá situace vyhovuje jenom Leele. Ta takhle dostává druhou možnost prožít dětství se svými rodiči. Ostatní by se přeci jen raději vrátili zpět do dospělosti. Profesorova snaha proces zvrátit ale selhává. A nejenže nezestárli, každou minutou mládnou. Je tedy potřeba urychleně najít řešení, dřív než bude pozdě. Návodem by mohla být třeba i pohádka o fontáně stárnutí. Ta se nachází v nejtemnější a nejstarší části vesmíru.

Comments are closed.