Futurama – Amazonky to chtějí taky (Amazon Women in the Mood)

Amy poslední rok stále někdo volá a okamžitě zavěšuje. Již je z toho celá nesvá, což se dá říci i o Kifovi, který stále neví, jak jí vyznat lásku. Nakonec tak vše bere do rukou Zapp Brannigan, je to pro něho velká příležitost se znovu vidět s Leelou. Vyjednává dvojité rande, jenž již od začátku neprobíhá příliš šťastně. A v okamžiku, kdy se Zapp rozhodne chopit se karaoke, vyprázdní celou restauraci. Více…

Futurama – Vyhnání z Frye (Parasites Lost)

Zastávka u vesmírné pumpy může být velkým dobrodružstvím. Bender si neuvědomuje, že kombinace etanolu a ohně není nejrozumnější a příliš lépe si nevede ani Fry. Koupit si sendvič z pánských záchodků může opravdu jen on. Zkrátka ať dělá cokoliv, nikdy se mu nepodaří udělat dojem na Leelu. Výjimkou nebude ani oprava plazmového kotle, jenž končí obří explozí. Olověná trubka ukazuje na vážnou komplikaci, ve Fryově těle se usadili červy. Více…

Futurama – Jak ztratit holku za 1000 let (The Cryonic Woman)

Nechávat Bendera s Fryem bez dohledu se může šeredně nevyplatit. Zvláště v okamžiku, kdy zapomenete klíčky od lodi v zapalování a oni dostanou geniální nápad se proletět. Avšak ani jednoho z nich nenapadne odvázat diamantové nezničitelné lano, na němž táhnou celou budovu Planet Express. Takovýhle průšvih nemůže projít bez povšimnutí Bender s Fryem, ale i Leelou dostávají výpověď. Musejí se tak rozhodnout kudy dál. Více…

Futurama – Zachraňte vojína Bendera (War Is The H-Word)

Fry s Benderem nejsou příliš nadšeni z toho, že nemají právo na 5% vojenskou slevu. Dostávají tak dokonalý nápad se přihlásit do armády, využít všech jejích výhod a zase odejít. Ovšem ve chvíli kdy podepisují formulář, dochází k vyhlášení války. Odlétají tak na planetu Sferon I, aby pod velením Zappa Brannigana bojovali za svou planetu. Leela nehodlá své přátele nechat jít samotné a tak v přestrojení za Lee Lemona infiltruje jednotku. Více…

Futurama – Kvílení autodlaků (The Honking)

Benderův vzdálený strýček Vladimír zemřel a o své neskonalé bohatství se rozhodl rozdělit i se svým synovcem. Bender získá jeho hrad, tedy pouze za předpokladu, že na něm stráví jednu noc. Ovšem velice záhy se v okolí začínají dít prapodivné věci, na hradě straší. Vystrašený Bender utíká na blata, kde ho srazí tajuplné vozidlo. To na něj svými předními reflektory přenáší virus, který ho každou půlnoc mění v autodlaka. Více…