Futurama – Pracant egyptský (A Pharaoh To Remember)

Neznámý zloděj se vloupal do šaten plaveckého bazénu a spáchal největší bazénovou loupež. Ale nač to je, když tě to neproslaví. Na Bendera náhle padají deprese, má pocit, že kdyby zítra zemřel, tak si toho nikdo ani nevšimne. Je potřeba po sobě zanechat nějaký odkaz, ale jak, když veškeré pokusy končí tragicky. Příliš Benderovi náladu nezvedá ani překvápkový pohřeb. Jediné, co je na něm super je zmínění jeho vysněné smrti, kdo by nechtěl být přejet válcem, který řídí neuvěřitelný Hulk. Problém ale nastává během smutečních řečí, ty Benderovi nepřipadají dost skvostné. Jakoby ani nikdo nevěděl, jak moc byl skvělej. Což by se ale vzápětí mohlo změnit. Během doručování kvádru na planetu Osir IV je celá posádka zajata a uvržena do otroctví. Stavba monumentální hrobky Bendera přímo nadchne, když strávíte život tesáním prstu vladaře, tak si ho budete zaručeně pamatovat. Ve chvíli, kdy faraon tragicky umírá, falšuje Bender proroctví a stává se novým faraonem. Pod jeho krutovládou postaví tu nejúchvatnější sochu, díky níž si ho budou navěky pamatovat.

Comments are closed.