Futurama – Ve spárech byrokracie (How Hermes Requisitioned His Groove Back)

Hermes celý den dává dohromady svou kancelář, čeká ho totiž inspekce z centrálního ústředí, která má rozhodnout o jeho povýšení. Jeho naděje však hatí pokerový turnaj Leeliních bývalých spolupracovníku s kryogenní laboratoře. Těm se příliš nezamlouvalo Benderovo podvádění a v Hermesově kanceláři mu dali lekci. Pohled na nepořádek Hermese ničí a ani náhradní plán mu příliš nevychází. Byrokratka Morgan mu nařizuje dovolenou a dočasně se jmenuje na jeho místo. Expozitura v Planet Express jí totiž poskytuje nečekaná překvapení. Fry je takový bordelář, že naprosto vybočuje z řady a to se Morgan líbí. Románek přijde Fryovi fajn, zvláště když mu přináší samé výhody. Potíž nastává ve chvíli, kdy Bender odhalí jejich malé tajemství. Morgan se ho rozhodne umlčet stáhnutím jeho programu na disketu, jíž odesílá do ústředního archivu. V tuto chvíli je jen jediný člověk, který dokáže během šibeničního termínu roztřídit veškeré zásilky a najít mezi nimi Benderovo já.

Comments are closed.